PRISER

Barn

Bilder av dine barn på avtalt location
Varighet: 1 time
Bilder: 15 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 2 990,-
Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Familie

Bilder av familie på avtalt location
Varighet: 2 time
Bilder: 20 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 4 990,-

Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Konfirmasjon

Bilder av konfirmanten, samt bilder med familie dersom dette ønskes.
Varighet: 1 time
Bilder: 15 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 3 990,-

Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Folk

Portrettfotografering på avtalt location.
Varighet: 1 time
Bilder: 15 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 2 990,-

Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Firmaportretter

Bilder av ansatte samt samlebilde
Varighet: –
Bilder: Portrettbilder ansatte, samlebilde

kr 990 pr.t.
kr 500 pr.fil

Tillegg

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Bryllup – pakke 1

Bilder av brudepar på avtalt location
Varighet: 2 time
Bilder: 15 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 11 990,-

Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Bryllup – pakke 2

Bilder fra vielse, samt bilder av brudepar på avtalt location
Varighet: 1 time kirke – 2 timer location
Bilder: 25 + 15 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 16 990,-

Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.

Bryllup – pakke 3

Bilder av forberedelser på bryllupsdagen (brud/brudgom), vielse, brudepar på location, gjester og sekvensbilder fra bryllupslokalene.
Varighet: 6 timer
Bilder: 50 + 15 bilder, høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil

kr 24 990,-

Tillegg

Bilder utover de som er inkludert i pakkepris:
+5 bilder: Tillegg kr 1 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)
+10 bilder: Tillegg kr 3 990,- (høyoppløselig ferdig redigerte bilder på fil)

Tillegg kjøring kr 4,- pr km.